Leica M6小盘机深度保养

某友一台黑色小盘Leica  M6前来保养。黄斑取景光路,慢门机快门机构,过片倒片等均进行了保养。

重新校准了各档快门速度,总体还是不错的。

Leica毕竟是Leica啊!

M6没有自拍机,安装机芯比以前更加省事了。

LeicaM6-1728-01
LeicaM6-1728-02
LeicaM6-1728-03

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注