Leica M6快门前帘卡住不释放

Leica M6(24*****),快门前帘卡住不释放。

Leica M机,因为快门释放未完成,导致过片锁不能解锁,进而使过片扳手无法动作。大部分用户都觉得是过片卡住了,其实未必。

M6因第一帘的前面有测光白点,可以查看第一帘有没有完成释放。但前期的M234就没这么方便的来判断了。

 

Leica M6
Leica M6拆机

 

Leica M6
Leica M6,内部很是新净。

 

Leica M6
Leica M6,第一帘卡住了,但第二帘已经释放。图中可见第二帘已经松了。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注