Leica M3快门常开(帘布头脱落)修复

一台Leica M3,看起来是快门后帘常开不闭,多数用家都以为是快门释放机构卡住了。其实不然,如此状况多半是布帘一头从金属条夹边里脱胶掉出来了。

Leica M3 快门常开不闭。
Leica M3 快门常开不闭。

这样的机器已经处理过多个,最初以为是早期版本的M3机器才有这个问题。后来发现7,8,9,10开头的M3都出现过这毛病,Leica M3,M2机这问题似乎比较普遍。

Leica M3帘布一头从金属夹边中脱落。
Leica M3帘布一头从金属夹边中脱落。
Leica 布帘脱落简易观察
Leica 布帘脱落简易观察

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注